• Aktualności

      • Akademia Chóralna

      • Akademia Chóralna to projekt, którego celem jest rozpowszechnienie śpiewu, jako powszechnego dobra, przez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów – od przedszkola do zespołu zawodowego. Dbałość o obecność śpiewu w życiu każdego człowieka od najmłodszych lat to nasza misja. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom zmieniającym się w zależności od wieku – różne przecież są potrzeby dzieci, dorosłych, amatorów i zawodowych śpiewaków. A że właśnie śpiew zespołowy jest najlepszą formą obecności śpiewu w życiu, dającą korzyści nie tylko artystyczne, lecz także psychologiczne oraz społeczne – to właśnie chóry są sposobem na realizację naszej misji.Projekt zakłada wsparcie dyrygentów, chórów i młodych śpiewaków.

       Cele szczegółowe projektu to

       •    zwiększenie liczby chórów dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

       •   poprawienie poziomu artystycznego istniejących chórów dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym;

       •    umożliwienie jak największej liczbie chórów skonfrontowania swoich osiągnięć z innymi zespołami; 

       •    umożliwienie chórzystom wymiany doświadczeń podczas wspólnych projektów; 

       •    stworzenie możliwości uczenia się od starszych kolegów – zawodowych śpiewaków i instrumentalistów

       •    doskonalenie warsztatu wykonawczego młodych śpiewaków;

       •  organizowanie szkoleń, warsztatów i lekcji dla śpiewającej młodzieży z najlepszymi teoretykami oraz nauczycielami praktykami – światowej sławy śpiewakami i dyrygentami;

       •  umożliwienie młodym śpiewakom występowania na jednej scenie z zawodowymi muzykami, w tym z gwiazdami wokalistyki i dyrygentury

       •    wspieranie merytoryczne jak największej liczby chórów i dyrygentów;

       •    organizowanie warsztatów i szkoleń dla dyrygentów; 

       •    stworzenie dla dyrygentów sieci wymiany doświadczeń;

       •    wydawanie materiałów niezbędnych do pracy z chórami na różnych poziomach

       •   zamawianie nowego repertuaru dla chórów.Projekt obejmuje działania podejmowane w ramach macierzystych projektów Śpiewająca Polska i Polski Narodowy Chór Młodzieżowy, a także szkolenia dla dyrygentów i publikacje materiałów merytorycznych i nutowych. Wszystkie wymienione zadania są realizowane w ramach przyjętego na dany rok tematu, a ponadto dotyczą tematów uniwersalnych związanych z metodyką prowadzenia chóru. 

      • Warsztaty czujności onkologicznej

      • W dniu 30.05.2019 odbyły się w naszej szkole warsztaty czujności onkologicznej przeprowadzone przez panie edukatorki z DCO we Wrocławiu. W czasie warsztatów dla uczniów klas 8.SP i 3.Gimnazjum przeprowadzono naukę samobadania piersi oraz jąder, uczniowie poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą profilaktyki onkologicznej. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.Zapraszamy rodziców uczniów oraz nauczycieli w wieku 40-65 lat na bezpłatne badanie w kierunku raka głowy i szyi. Badanie jest bezbolesne i trwa 2 minuty. Więcej informacji pod adresem www.nowotwory.wroclaw.pl