• Aktualności

      • Konkurs ekologiczny

      • W imieniu

       DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

       oraz

       DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

       (patronów konkursu)

       zapraszamy uczniów  klas siódmych i ósmych  oraz oddziałów gimnazjalnych do udziału 

       w   XVIII DOLNOŚLASKIM KONKURSIE EKOLOGICZNYM

       (wcześniej Międzygimnazjalny Konkurs Ekologiczny)

       pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w jury finału konkursu

        

       UWAGA!!! Przedłużamy zgłoszenia do 28.02.2019

        

       Szczegóły konkursu n naszej stronie w zakładce uczniowie - konkursy

        

        

       WAŻNE! Nasz konkurs zostanie zamieszczony w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjalnej.

        

       Atrakcyjne nagrody dla uczniów.

       *********************************************************

      • 07.01.19 roku odbyły się zajęcia Mini Ratownik przeprowadzone przez Panią ze Straży Miejskiej na temat udzielania pierwszej pomocy. Druga tura będzie 18.01 dla klas pierwszych.