• Oferta szkoły

      • WIZJA I MISJA SZKOŁY

       Szkoła: kreatywna, tolerancyjna, otwarta, partnerska, bezpieczna, nowoczesna, przyjaźnie wymagająca.

       Nasza szkoła to taka, która spełnia oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli. Podąża za zmianami i dostosowuje się do wymogów współczesności. Dba o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka. Zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa i sprzyja rozwojowi ich indywidualnych zainteresowań. Wspomaga dzieci z trudnościami edukacyjnymi. Przygotowuje ucznia do dalszej edukacji i życia we współczesnym świecie z poszanowaniem demokratycznych wartości oraz praw dziecka i dorosłego człowieka. Promuje sprawność fizyczną, zdrowy i ekologiczny styl życia. Kształtuje przynależność regionalną i europejską, pielęgnuje przywiązanie do tradycji. Systematycznie prowadzi działania mające na celu monitorowanie i diagnozowanie osiągnięć uczniów. Jest nowoczesna z bogatym zapleczem dydaktycznym. Otwarta na współpracę z rodzicami, środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi rozwój dziecka. Wspiera rodziców w procesie wychowania.

       Szkoła jest miejscem, do którego dziecko idzie z radością. Nie boi się spotkania z nauczycielami. To miejsce gdzie uczeń ma zapewnioną opiekę, może rozwijać własne zainteresowania, podnosić poziom swojej wiedzy, rozwijać się twórczo i kreatywnie. Kształcić umiejętność logicznego myślenia i rozumowania jako narzędzia rozumienia współczesnego świata, sprawnego poruszania się w natłoku informacji, skutecznego działania i współpracy.

       Sukces gwarantuje szkoła przyjaźnie wymagająca, gwarantująca efektywność kształcenia, spójność społeczną i otwartość na świat.

       Szkoła:

       • Dla Ucznia jest miejscem sprzyjającym jego wszechstronnemu rozwojowi. Uczeń, wspomagany przez nauczyciela, rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania. Kształci umiejętności posługiwania się komputerem z wykorzystaniem Internetu i programów multimedialnych. Uczy się dwóch języków nowożytnych. Ma osiągnięcia w konkursach. Uzyskuje wysokie wyniki w nauce /na miarę swoich możliwości/. Czuje się bezpiecznie. Ma zapewnioną opiekę przez cały czas pobytu. Może liczyć na fachową pomoc ze strony wszystkich pracowników. Lubi chodzić do szkoły.
       • Dla Nauczyciela jest miejscem realizacji jego pomysłów. Nauczyciel ma twórczą atmosferę, sprzyjającą systematycznemu doskonaleniu i rozwojowi zawodowemu. Czuje się doceniany i szanowany.
       • Dla Rodziców jest miejscem, w którym bezpiecznie, bez obaw pozostawiają swoje dziecko. Czują się współtwórcami życia szkoły. Ich głos jest uwzględniany przy realizacji działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Mogą liczyć na wsparcie w wychowywaniu swoich dzieci.
       • Współpracuje ze środowiskiem lokalnym wspierając i promując swoich uczniów,
       • Szanując wieloletnie tradycje i osiągnięcia szkoły poszukuje nowych metod pracy.