• Zespół psychologiczno-pedagogiczny

    •  

     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - czytaj więcej

      

     PEDAGOG

      

     ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

     Pedagog wspiera wychowawców klas i współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi – szczególnie bacząc na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka. Głównym partnerem w pracy pedagoga jest uczeń. W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, np.: Poradnią psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowych, Punktem Konsultacyjnym ds. uzależnień, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Sądem Rejonowym (Wydział Rodzinny i Nieletnich), Strażą Miejską i Policją.

      

     tel. 71 798 68 39 (wewnętrzny 140)

       Oferta pomocy PPP Nr 4 ul. Jemiołowa 57 we Wrocławiu

      

      PSYCHOLOG

      

     Psycholog szkolny –

     Zajmuję się udzielaniem wsparcia, pomocy psychologicznej dzieciom i rodzicom w przypadku trudności emocjonalnych, problemów z zachowaniem dziecka oraz innych trudności związanych z sytuacją szkolną, rodzinną. Pomagam w zrozumieniu przyczyn problemu, wypracowaniu, wspólnie z rodzicem, sposobów radzenia sobie z trudnością. Współpracuję z wychowawcami, nauczycielami. Prowadzę, w zależności od potrzeb, zajęcia w klasie.

      

     Kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia terminu spotkania: (71) 798 68 39 (wewnętrzny 141) gabinet 68.

     Godziny pracy zespołu psychologiczno–pedagogicznego

     Zespół psychologiczno-pedagogiczny:

      

     • Małgorzata Szewczyk – pedagog szkolny – ul. Aleja Pracy 24
     • Karolina Garske-Kwiecińska – pedagog szkolny – ul. Aleja Pracy 24

     Telefon kontaktowy: 71 798-68-39, wew. 142

      

     • Katarzyna Grossmann – pedagog szkolny – ul. Inżynierska 54
     • Oksana Krulikovska – psycholog szkolny – ul. Inżynierska 54

     Telefon kontaktowy: 71 798-68-39, wew. 140

      

     Godziny pracy specjalistów

      

     poniedziałek

     wtorek

     środa

     czwartek

     piątek

      

     Małgorzata Szewczyk

     Pedagog - Aleja Pracy

     08:00-12:00

     09:00-14:30

     10:00-14:30

     08:00-13:00

     08:00-11:00

      

     Izabela Pisula

     Psycholog - Aleja Pracy

     09:00-15:00

     - - - - - - - - -

      

     07:30-12:00

      

     12:30-15:30

      

     08:30-15:30

      

     Karolina Garske-Kwiecińska

     Pedagog - Aleja Pracy

      

     11:30-15:30

      

     08:00-12:00

     - - - - - - - - - -

     - - - - - - - - -

      

     10:30-13:30

     Katarzyna Grossmann

     Pedagog - Inżynierska

     09:30-14:30

      

     08:00-12:00

      

     08:00-13:00

      

      

     09:00-13:00

      

      

     09:30-13:30

      

      

     Oksana Krulikovska

     Psycholog-  Inżynierska

     - - - - - - - - -

     09:00-14:00

     09:00-14:00

     10:00-14:00

     09:00-14:30