• Zespół psychologiczno-pedagogiczny

    •  

      

     Życzenia świąteczne - czytaj więcej

     Informację dla rodziców- czytaj więcej

     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - czytaj więcej

      

     PEDAGOG

      

     ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

     Pedagog wspiera wychowawców klas i współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi – szczególnie bacząc na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka. Głównym partnerem w pracy pedagoga jest uczeń. W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, np.: Poradnią psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowych, Punktem Konsultacyjnym ds. uzależnień, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Sądem Rejonowym (Wydział Rodzinny i Nieletnich), Strażą Miejską i Policją.

      

     tel. 71 798 68 39 (wewnętrzny 140)

       Oferta pomocy PPP Nr 4 ul. Jemiołowa 57 we Wrocławiu

      

      PSYCHOLOG

      

     Psycholog szkolny –

     Zajmuję się udzielaniem wsparcia, pomocy psychologicznej dzieciom i rodzicom w przypadku trudności emocjonalnych, problemów z zachowaniem dziecka oraz innych trudności związanych z sytuacją szkolną, rodzinną. Pomagam w zrozumieniu przyczyn problemu, wypracowaniu, wspólnie z rodzicem, sposobów radzenia sobie z trudnością. Współpracuję z wychowawcami, nauczycielami. Prowadzę, w zależności od potrzeb, zajęcia w klasie.

      

     Zespół psychologiczno-pedagogiczny:

     • Beata Zdrojewska – pedagog szkolny – Aleja Pracy 24

     Telefon kontaktowy: 71 798-68-39, wew. 142

     • Małgorzata Szewczyk – pedagog szkolny – ul. Inżynierska 54/ Aleja Pracy 24
     • Katarzyna Grossmann – pedagog szkolny – ul. Inżynierska 54

     Telefon kontaktowy: 71 798-68-39, wew. 140

     • Izabela Pisula – psycholog szkolny – ul. Inżynierska 54/ Aleja Pracy 24
     • Oksana Krulikovska – psycholog szkolny – ul. Inżynierska 54/ Aleja Pracy 24

      

     Godziny pracy specjalistów

     na rok szkolny 2021/2022

      

     poniedziałek

     wtorek

     środa

     czwartek

     piątek

      

     Małgorzata Szewczyk

     Pedagog- Aleja Pracy/ Inżynierska

     10:00-14:00

     12:00-16:00

     10:00-15:00

     09:00-14:00

     08:00-12:00

      

     Izabela Pisula

     Psycholog- Aleja Pracy/ Inżynierska

     12:30-16:00

     10:00-15:30

      

     07:30-16:30

      

     09:30-16:00

      

     08:30-14:00

      

     Beata Zdrojewska

     Pedagog- Aleja Pracy

      

     08:30-12:30

      

     07:30-12:30

     12:00-16:00

     08:30-13:30

      

     10:00-14:00

     Katarzyna Grossmann

     Pedagog - Inżynierska

     08:00-13:00

      

     08:00-13:00

      

     10:00-14:00

      

      

     08:30-12:30

      

      

     12:00-16:00

      

     Oksana Krulikovska

     Psycholog- Aleja Pracy/ Inżynierska

     10:00-15:00

     10:30-15:30

     11:00-16:00

     10:00-15:30

     -------------