• Zespół psychologiczno-pedagogiczny

    •  

      

     Życzenia świąteczne - czytaj więcej

     Informację dla rodziców- czytaj więcej

     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - czytaj więcej

      

     PEDAGOG

      

     ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

     Pedagog wspiera wychowawców klas i współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi – szczególnie bacząc na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka. Głównym partnerem w pracy pedagoga jest uczeń. W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, np.: Poradnią psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowych, Punktem Konsultacyjnym ds. uzależnień, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Sądem Rejonowym (Wydział Rodzinny i Nieletnich), Strażą Miejską i Policją.

      

     tel. 71 798 68 39 (wewnętrzny 140)

       Oferta pomocy PPP Nr 4 ul. Jemiołowa 57 we Wrocławiu

      

      PSYCHOLOG

      

     Psycholog szkolny –

     Zajmuję się udzielaniem wsparcia, pomocy psychologicznej dzieciom i rodzicom w przypadku trudności emocjonalnych, problemów z zachowaniem dziecka oraz innych trudności związanych z sytuacją szkolną, rodzinną. Pomagam w zrozumieniu przyczyn problemu, wypracowaniu, wspólnie z rodzicem, sposobów radzenia sobie z trudnością. Współpracuję z wychowawcami, nauczycielami. Prowadzę, w zależności od potrzeb, zajęcia w klasie.

      

     Godziny pracy specjalistówna rok szkolny 2022/2023

      

     poniedziałek

     wtorek

     środa

     czwartek

     piątek

      

     Małgorzata Szewczyk

     Pedagog- Aleja Pracy/ Inżynierska

     08:00-12:00

     Inżynierska

     08:00-13:00

     Aleja Pracy

     08:30-13:30

     Aleja Pracy

     10.00 -14:00
     Inżynierska

     12:00-16:00

     Aleja Pracy/

     Karolina Dondzbach

     Psycholog- Inżynierska

     8:00-16:00

      

     12:00-16:00

      


     12:00-16:00

      

      

     12:00-16:00

      

      

     12:00-16:00

      

     Beata Zdrojewska

     Pedagog- Aleja Pracy

      

     09:00-13:30

      

     10:00-14:00

     11:00-16:00

     08:30-13:00

      

     08:30-12:30

     Katarzyna Grossmann

     Pedagog - Inżynierska

     11:00-16:00

     08:00-13:00

     10:00-14:00

      

     08:30-12:30

      

     08:30-12:30

      

     Emilia Woźniak

     Psycholog – Aleja Pracy

      

      

      

     12:00-16:00

      

     08:00-15:00

      

     08:00-12:00

      

     10:00-14:00

      

     08:00-11:00