• Zebrania z rodzicami i konsultacje nauczycieli

    •  

      

     Zebrania, konsultacje i spotkania z Rodzicami

     w roku szkolnym 2020/2021:

     Zebrania z Rodzicami klas I-IV

     Zebrania z Rodzicami klas V-VIII

     10.09.2020

     15.09.2020

     16.09.2020 (środa)

      

     Konsultacje klas I-III

     Konsultacje klas IV-VIII

     18.11.2020  

      

     Zebrania z Rodzicami klas I-IV

     Zebrania z Rodzicami klas V-VIII

     10.02.2021

      

     Konsultacje klas I-III

     Konsultacje klas IV-VIII

     17.03.2021

      

     Zebrania z Rodzicami klas I-IV

     Zebrania z Rodzicami klas V-VIII

     26.05.2021

      

     Spotkanie z Radą Rodziców

     27.05.2021