• Stołówka

    • OBIADY

      

     Grafik obiadów

     Regulamin korzystania ze stołówki

     Umowa na żywienie w stołówce szkolnej dla dzieci z kl. „0”

     Umowa na żywienie w stołówce szkolnej dla dzieci z kl. „1-8”

     Umowa na obiady dla kadry pedagogicznej

      

     Od 02.09.20 r. przygotowywane będą posiłki dla gr. 0 (śniadanie + obiad).

      

     Posiłki dla kl. 1 - 8 oraz kadry pedagogicznej będą przygotowywane od 14.09.20 r.

      

     Podstawą wydawania posiłków będzie dokładnie wypełniona i podpisana umowa w dwóch egzemplarzach oraz uiszczana w terminie comiesięczna opłata za te posiłki(Przed wypełnienie, podpisaniem i złożeniem umowy proszę ją dokładnie przeczytać).

      

     (Umowy będą zbierane do urny, która znajdować się będzie w holu głównym Szkoły przy sekretariacie w terminie 01.09.20 r. - 08.09.20 r.).

      

     W miesiącu wrześniu należność za obiady wynosić będzie 231 zł. dla gr. 0 (21 dni x 11 zł) oraz 91 zł dla pozostałych uczniów (13 dni x 7 zł). Rodzice dzieci, które posiadają nadpłaty za obiady wpłacają różnicę między wysokością opłaty za miesiąc wrzesień a kwotą nadpłaty (przykładowo jeżeli dziecko ma 77 zł nadpłaty i będzie jadło posiłki od 14.09.20r., różnicę liczymy następująco: 91 zł - 77 zł = 14 zł i tyle trzeba wpłacić).

      

     W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z intendentem pod nr tel.: 71 798 68 39 wew. 113.

      

      

     Konto do wpłaty za obiady tylko za miesiąc wrzesień:

      

     27 1020 2137 0000 9402 0141 4069, w tytule proszę wpisać: Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę.

      

     Od października zmiana kont do wpłat!!!

      

     UWAGA RODZICE

     Za obiady płacimy na indywidualny nr konta wysyłany mailowo.

     W treści przelewu należy podać np: „wpłata za obiady za m-c IX/2018,
     imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza”.

      

      

      

     O wysokości odpisu za niewykorzystane obiady 

     informacji udziela intendent tel.71/7986839 wew.113.

     Od września 2016 r. naliczane są odsetki za nieterminowe wpłaty.

      

      

     Od 1 września 2020 r. opłaty za obiady dokonujemy na indywidualne konto

     Wpłaty dokonujemy tak aby środki pieniężne były widoczne na koncie do 10 dnia każdego miesiąca. Będzie to informacja dla szkół, którzy uczniowie jedzą obiad.

     Dodatkowe informacje w sekretariacie szkoły.