• Sprawdzian ośmioklasisty

    • Egzamin ósmoklasisty

    •  

      

     21 kwietnia 2020 ( wtorek) – język polski
     22 kwietnia 2020 (środa)  - matematyka
     23 kwietnia 2020 (czwartek) - język obcy nowożytny

      

     dodatkowy termin egzaminu :

      

     1 czerwca 2020 (poniedziałek) – język polski
     2 czerwca 2020 (wtorek)  - matematyka
     3 czerwca 2020 (środa) - język obcy nowożytny

      

     art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
     w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).