• Samorząd uczniowski

    • Przewodnicząca - Kułtucka Sandra

     Wiceprzewodniczące - Jazowska Lena i Kwiatkowska Małgorzata

     Sekcja doradcza:
     Maj Julia
     Rajewicz Natalia
     Bazgan Sarah
     Sekcja dekoracyjna:
     Netakhata Nina
     Sipurzyńska Natalia
     Sekcja radiowęzła:
     Fidelak Amelia
     Mazurek Zuzanna