• Rada Rodziców

    •  Numer konta Rady Rodziców 2020/2021

      

     Data dodania informacji: 04.09.2020

      

     Szanowni Rodzice,

     wpłaty na składkę na Radę Rodziców, na świetlicę lub inne płatności prosimy dokonywać na konto w banku Santander.

      

     Nr konta 64 1090 2398 0000 0001 4382 5277

      

     Uwaga: Wpłacając pieniądze w tytule przelewu prosimy wpisać za co jest opłata (np. składka

     na Radę Rodziców) oraz podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której dziecko chodzi.

      

                 Kontakt do skarbnik Rady Rodziców:

                             Piotr Rosik, rosik.piotr@wp.pl

      

      

     Rada Rodziców rok szkolny 2020/2021 


     Aneta Jaszczyńska - przewodnicząca RR,
     Tomasz Chołast - zastępca przewodniczącego,
     Piotr Rosik - skarbnik,
     Katarzyna Fabiś - sekretarz,
     Komisja rewizyjna:
     Magdalena Czyszkowska,
     Agnieszka Bieniek,
     Joanna Miłowska.