• Rada Rodziców

    •  

      

      

     Rada Rodziców rok szkolny 2022/2023 

      

     p. Joanna Miłowska – Przewodnicząca

     p. Tomasz Chołast – Wiceprzewodniczący

     p. Piotr Rosik – Skarbnik

     p. Barbara Stepuk – Sekretarz

     p. Jolanta Marciniak oraz  p. Sylwia Pacholczyk – Członkowie Komisji Rewizyjnej

      

      

      

     Szanowni Rodzice,

     wpłaty na składkę na Radę Rodziców, na świetlicę lub inne płatności prosimy dokonywać na konto w banku Santander.

      

     Nr konta 64 1090 2398 0000 0001 4382 5277

      

     Uwaga: Wpłacając pieniądze w tytule przelewu prosimy wpisać za co jest opłata (np. składka

     na Radę Rodziców) oraz podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której dziecko chodzi.

      

                 Kontakt do skarbnik Rady Rodziców:

                             Piotr Rosik, rosik.piotr@wp.pl