• Pielęgniarka szkolna

    • Pani Jolanta Dekarli jest u nas w szkole i dla o zdrowie dzieci:

     wtorek                725  - 1500

     czwartek            725  - 1500

     • zajmuje się udzielaniem pierwszej pomocy,
     • sprawdzaniem czystości uczniów
     • badaniami przesiewowymi,
     • badaniami bilansowymi
     • promocją zdrowia,
     • oświata zdrowotną,
     • fluoryzacją zębów
     • edukacją zdrowotną w profilaktyce nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży.