• Laboratoria przyszłości

    • Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”

     Źródło finansowania:

     Program jest finansowany z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

     Program realizowany jest na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

     Opis programu:

     W ramach programu Laboratoria Przyszłości wsparcie zostało przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

     Wykorzystanie zakupionych elementów wyposażenia:

     Zakupione pomoce będą wykorzystywane przede wszystkim  na zajęciach technicznych i komputerowych w naszej szkole. Z pewnością pomogą również innym nauczycielom uatrakcyjnić zajęcia.

     Lista zakupionych elementów wyposazenia w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"