• Kalendarz roku szkolnego

    • Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

    • Kalendarz roku szkolnego

     Rozpoczęcie roku szkolnego:                       01.09.2021r.  

     Przerwa świąteczna:                                     23.12.2021 r. – 02.01.2022 r.

     Zimowe ferie:                                                 31.01.22 r. – 13.02.22 r.

     Wiosenna przerwa świąteczna:                     14.04.22 r. – 19.04.22 r.

      

     Egzamin ósmoklasisty:                                  24. 05.2022r.- 26.05.2022 r.

     - 24.05.2022 r. – język polski

     - 25.05. 2022 r. – matematyka

     - 26.05.2022 r. – język obcy nowożytny    

     Egzamin ósmoklasisty- terminy dodatkowe

     - 13.06.2022 r. – język polski

     - 14.06. 2022 r. – matematyka

     - 15.06.2022 r. – język obcy nowożytny    

      

     Zakończenie rocznych zajęć szkolnych:      24.06.2022 r.

      

      

     Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5.1 i 2:

     12.11.2021 r., 7.01.2022 r., 2.05.2022 r., 17.06.2022 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,

     24.05.2022 r. – 26.05.2022 r (egzaminy ósmoklasisty) - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,