• Kalendarz roku szkolnego

    • Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

    • Kalendarz roku szkolnego

     Rozpoczęcie roku szkolnego:                       01.09.2022r.  

     Przerwa świąteczna:                                     23.12.2021 r. – 02.01.2022 r.

     Zimowe ferie:                                                 13.02.23 r. – 26.02.23 r.

     Wiosenna przerwa świąteczna:                     06.04.22 r. – 11.04.23 r.

      

     Egzamin ósmoklasisty:  23. 05.2023 r.- 25.05.2023 r.

     - 23.05.2023 r. – język polski

     - 24.05. 2023 r. – matematyka

     - 25.05.2023 r. – język obcy nowożytny    

     Egzamin ósmoklasisty- terminy dodatkowe

     - 12.06.2023 r. – język polski

     - 13.06. 2023 r. – matematyka

     - 14.06.2023 r. – język obcy nowożytny    

      

     Zakończenie rocznych zajęć szkolnych: 23.06.2023 r. 

      

     Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5.1 i 2:

     14.10.2022 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych,

     31.10.2022 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

     2.05.2023: dzień wolny od zajęć dydaktycznych

     23, 24,25 maja 2023: egzaminy 8-klasisty - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,