• Kalendarz roku szkolnego

    • Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

    • Kalendarz roku szkolnego

     1.Przerwa świąteczna: 23.12.2020- 03.01.2021 r.

     2.Ferie zimowe: 18.01.2021- 31.01.2021 r.

     3.Wiosenna przerwa świąteczna: 01.04.2021—06.04.2021 r.

     4. Egzamin ósmoklasisty

     25 maja 2021 ( wtorek) - język polski
     26 maja 2021 (środa)  - matematyka
     27 maja 2021 (czwartek) - język obcy nowożytny

     dodatkowy termin egzaminu :


     16 czerwca 2021 (środa) - język polski
     17 czerwca 2021 (czwartek)  - matematyka
     18 czerwca 2021 (piątek) - język obcy nowożytny     art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);  5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
     w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).